Postup OŠK Nededza - dorast do IV. ligy

Postup OŠK Nededza - dorast do IV. ligy
Postup OŠK Nededza - dorast do IV. ligy
Postup OŠK Nededza - dorast do IV. ligy
Postup OŠK Nededza - dorast do IV. ligy
Postup OŠK Nededza - dorast do IV. ligy
Postup OŠK Nededza - dorast do IV. ligy
Postup OŠK Nededza - dorast do IV. ligy
Postup OŠK Nededza - dorast do IV. ligy

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

Ostatné:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza