Prenájom objektov obce

Zmena Prílohy č.2 k Zásadám  hospodárenia s majetkom obce Nededza
od 09.09.2019.
Poplatky za prenájom športových objektov, nájom sály 
a kuchynky KD, nájom Obecný dom, prenájom inventára
Nájom futbalového ihriska na športovú činnosť:
polovica ihriska bez šatne 17,00 €/hod.
polovica ihriska so šatňou 25,00 €/hod.
celá časť ihriska bez šatne 33,00 €/hod.
celá časť ihriska so šatňou 50,00 €/hod.
posedenie pri guláši (bez ihriska) 40,00 €/deň
Nájomné viacúčelového ihriska:
žiaci, študenti - bez poplatku
futbal, hokej:
        domáci občania 4,00 €/hod.
        cudzí občania 6,00 €/hod.
ostatné športy:
         domáci občania 2,00 €/hod.
         cudzí občania 6,00 €/hod.
Nájomné šatne:
     za jednu šatňu   8,00 €/deň
     so sprchou 10,00 €/deň
Použitie inventára:
stôl KD 0,66 €/ks
stolička KD 0,10 €/ks
prenosný prístrešok
          domáci občania   6,64 €/ks
          cudzí občania 13,28 €/ks
záhradný stôl
         domáci občania 0,66 €/ks
         cudzí občania 1,33 €/ks
záhradná lavica
          domáci občania 0,33 €/ks
          cudzí občania 0,66 €/ks
kotol smaltovaný
           domáci občania 3,32 €/ks
          cudzí občania 6,64 €/ks
návlek na stoličku vrátane mašle 3,00 €/ks
banketová sukňa na stôl 3,00 €/ks
Nájom sály + kuchynka:
svadba:
          domáci občania   60,00 €
          rodáci 150,00 €
zábava:
          OŠK, OHZ bez poplatku
spoločenské posedenie:
sála KD           domáci občania 20,00 €
                         rodáci   60,00 €
Klub dôchodcov 10,00 €
Obecný dom – občania s TP   15,00 €
O osobitnom zreteli rozhodne starosta.


Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza