Prenájom objektov obce

ZMENA Prílohy č. 2 k Zásadám  hospodárenia s majetkom obce Nededza
od 19.08.2022.
Poplatky za prenájom športových objektov, nájom sály                         
a kuchynky KD, nájom Obecný dom, prenájom inventára
Nájom futbalového ihriska na športovú činnosť:
polovica ihriska bez šatne 17,00 €/hod.
polovica ihriska so šatňou 25,00 €/hod.
celá časť ihriska bez šatne 33,00 €/hod.
celá časť ihriska so šatňou 50,00 €/hod.
posedenie pri guláši (bez ihriska) 40,00 €/deň
Nájomné viacúčelového ihriska:
žiaci, študenti - bez poplatku
futbal, hokej:
        domáci občania 4,00 €/hod.
        cudzí občania 6,00 €/hod.
ostatné športy:
         domáci občania 2,00 €/hod.
         cudzí občania 6,00 €/hod.
Nájomné šatne:
     za jednu šatňu    8,00 €/deň
     so sprchou 10,00 €/deň
Použitie inventára:
stôl KD   1,00 €/ks
stolička KD   0,50 €/ks
prenosný prístrešok
          domáci občania    7,00 €/ks
          cudzí občania 14,00 €/ks
záhradný stôl
         domáci občania   1,00 €/ks
         cudzí občania  1,50 €/ks
záhradná lavica
          domáci občania  0,50 €/ks
          cudzí občania  1,00 €/ks
kotol nerezový
          domáci občania  4,00 €/ks
          cudzí občania  7,00 €/ks
návlek na stoličku vrátane mašle  3,00 €/ks
banketová sukňa na stôl  3,00 €/ks
Nájom sály + kuchynka:
svadba:
          domáci občania   60,00 €
          rodáci 150,00 €
zábava:
          OŠK, OHZ bez poplatku
spoločenské posedenie:
sála KD           domáci občania     40,00 €
                         rodáci   100,00 €
Obecný dom – občania s TP  30,00 €
Klub dôchodcov – občania s TP  10,00 €
Vyhlásenie v obecnom rozhlase    2,00 €
O osobitnom zreteli rozhodne starosta.
Uznesenie  OZ 143/2019 zo dňa 09.09.2019 - zrušenie prenájmu
sály+kuchynky na svadby, spoločenské posedenia a zábavy pre
cudzích občanov.

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza