Obecná knižnica

OBECNÁ KNIŽNICA V NEDEDZI
Sídlo: Hlavná 1/1
013 02 Nededza
Kontakt: alica.hodasova@nededza.eu
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

Knihovníčka: Mária Vajdová

Otváracie hodiny:

STREDA: 15:00 – 17:00 hod.
​PIATOK: 16:00 - 18:00 hod.

AKTUÁLNE INFO: 

Oznam obecnej knižnice

Dňa 25.11. (piatok) a 02.12. (piatok) bude obecná knižnica z technických príčin zatvorená.

Obecná knižnica bola podporená z Fondu na podporu umenia

Obecná knižnica v Nededzi má dlhoročnú tradíciu a neodmysliteľne patrí do štruktúry kultúry a vzdelávania občanov. Za posledné obdobie sa snaží obec Nededza aktualizovať knižný fond tak, aby nielen ubudli tituly, ktoré sú či už morálne alebo po vecnej stránke zastaralé, ale najmä aby pribudli nové publikácie, ktoré by boli pútavé tak pre mladšiu, ako aj strednú, či staršiu generáciu čitateľov. V budúcnosti je naplánované sťahovanie priestorov knižnice do historických priestorov miestneho kaštieľa, ktorého rekonštrukcia úspešne vchádza do svojho konca. Obci sa podarilo vypracovať projekt s názvom „Podpora čitateľskej gramotnosti pomocou nákupu kníh pre Obecnú knižnicu v Nededzi“, ktorý dostal od Fondu na podporu umenia zelenú. Vďaka poskytnutému príspevku obec zakúpila viac ako 200 knižných publikácií od súčasných slovenských autorov, ako aj poéziu, cudzojazyčnú literatúru, či literatúru faktu a najmä beletriu. Kompletný zoznam majú čitatelia k dispozícii v knižnici.
Pri príležitosti predstavenia prvých noviniek zavítali do knižnice deti z tunajšej materskej školy. Tie si s neskrývanou zvedavosťou prezerali rôzne knihy a tiež boli hravou formou vtiahnuté do rozprávaní o knihách, či obľúbených rozprávkových postavách. Naše deti z materskej školy sú veľmi šikovné a vnímavé a veríme, že aj takouto milou akciou sa trošku pomôže nielen lepšej čitateľskej gramotnosti, ale najmä k vzbudeniu záujmu o čítanie u detí v mladšom veku. Obec Nededza ako zriaďovateľ knižnice by sa aj takouto formou chcela poďakovať Fondu na podporu umenia za príspevok 2000 €, ktorý plne využila a dúfa, že sa aj vďaka knižným novinkám podarí do budúcna upútať viac čitateľov.


Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza