Verejné obstarávanie

Súhrnné správy na účely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) ako povinne zverejňovaný elektronický dokument, ktorý obsahuje informácie o zadanej zákazke – najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa obec Nededza zverejňuje na stránke www.uvo.gov.sk. 
Tu nájdete aktuálne vyhlásené výzvy:

Aktuálne nie je vyhlásená žiadna výzva.


    Obec Nededza

    Obec Nededza

    Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

    Obec Nededza