Faktúry


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1049)
Interné číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
20220474 Záloha prijatá - ubytovanie ZMOS Odb.: Obec Nededza
Dod.: HOTEL SENEC a. s.
77 €
20220473 tepovanie kobercov a čalúneného nábytku Odb.: Obec Nededza
Dod.: UNI-LUX s.r.o.
201.60 €
20220472 tel.účet+internet+IP adresa+hovorné mobil Samsung Odb.: Obec Nededza
Dod.: Slovak Telekom , a.s.
38.62 €
20220471 zál.el.energia verejné osvetlenie Priemyselná zóna Odb.: Obec Nededza
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
35 €
20220470 zál.el.energia ret.nádrž PZ Odb.: Obec Nededza
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
24 €
20220469 záloha el.energie šatne Odb.: Obec Nededza
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
482 €
20220468 záloha el.energie Dom smútku Odb.: Obec Nededza
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
482 €
20220467 záloha - el.energia Kaštieľ Odb.: Obec Nededza
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
52 €
20220465 záloha - el.energia Obecný dom Odb.: Obec Nededza
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
1 906 €
20220464 záloha - el.energia OÚ + KD Odb.: Obec Nededza
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
1 416 €
20220463 záloha el.energia MŠ Odb.: Obec Nededza
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
196 €
20220462 záloha el.energia VO Odb.: Obec Nededza
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
1 799 €
20220461 potraviny ŠJ Odb.: Obec Nededza
Dod.: Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA
19.74 €
20220460 potraviny ŠJ Odb.: Obec Nededza
Dod.: Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA
144.10 €
20220459 zab.výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa. Odb.: Obec Nededza
Dod.: Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o.
45.60 €
20220458 Letné kino - plátno (mobilné nafukovacie), vrátane projektora, ozvučenia, techniky Dátum akcie: 23.7.22, cena 1 500 Eur bez DPH Odb.: Obec Nededza
Dod.: KREATIV gang s.r.o.
1 800 €
20220457 vyhotovenie geometrického plánu na jestvujúcu MK na parc.č. KNC 462/1 k. ú. Nededza Odb.: Obec Nededza
Dod.: 1. GEO s.r.o.
227 €
20220456 ubytovanie ZMOS - záloha Odb.: Obec Nededza
Dod.: HOTEL SENEC a. s.
77 €
20220455 vysokotlakové čerpadlo - zavlažovací systém Odb.: Obec Nededza
Dod.: UNITERM-TEAM, spol. s r. o.
1 740 €
20220454 potraviny ŠJ Odb.: Obec Nededza
Dod.: Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA
47.11 €
Generované portálom Uradne.sk
Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza