Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Kontakty

Toto webové sídlo www.nededza.eu spravuje Obec Nededza je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nededza 

Adresa:
Obecný úrad Nededza 
Hlavná 1/1
013 02 Nededza

IČO: 00321516

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Región: Horné Považie
Počet obyvateľov k 31.12.2020:  1064
Rozloha: 631 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1384

Všeobecné informácie: sekretariat@nededza.eu
Podateľňa: sekretariat@nededza.eu
Starosta: starosta@nededza.eu 
Informácie o napĺňaní webového sídla: sekretariat@nededza.eu

Sekretariát (Alica Hodásová): 

Mobilný telefón: 0901 704 251
Tel.: +421 41 59 805 19,
E-mail:
sekretariat@nededza.eu

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu
Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu
Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu
Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola:
Riaditeľka materskej školy: Vlasta Hrušková

materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň):
Vedúca jedálne: Mária Stráska

materska.skola.kuchyna@nededza.eu


Kompetencie:
Obec Nededza je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Spoločný stavebný úrad v Tepličke nad Váhom

Nám. sv. Floriána 290/2, Teplička nad Váhom
Ing. Janka Hesteriak

0415982128
janka.hesteriak@teplickanadvahom.sk


Spoločný školský úrad vo Varíne

Námestie sv. Floriána 1002, Varín
Mgr. Silvia Veličová

0918 309 869
0911 704 803
skolskyurad@varin.sk


Spoločný sociálny úrad v Gbeľanoch

Mária Chovancová

0911 289 681

gbelany@gbelany.eu

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza