Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Anna Gašiaková: anna.gasiakova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky

Nededžan 2_2016
Prehľad o dianí v obci v obecných novinách
U futbalistov zavládla dvojitá radosť z postupu
Kto by bol povedal po skončení jesennej časti dospelých, že budeme chcieť postúpiť do vyššej súťaže, bol by považovaný za utopistu. Lenže sen sa stal skutočnosťou...
Nededžania obstáli vo varení halušiek
Nededžania obstáli vo varení halušiek
Materská škola - oznam o letných prázdninách
Informácia o otvorení materskej školy počas letných prázdnin 2016
Prihláste sa na Detskú anglickú univerzitu
Ako možno deťom zmysluplne vyplniť čas letných prázdnin.
Zápisnica 4_2016
Zápisnica 4_2016
Uznesenia 4_2016
Uznesenia 4_2016
Výročná správa obce Nededza za rok 2015
Výročná správa obce Nededza za rok 2015
Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
Automobilová Junior Akadémia 2016
Možnosť prihlásiť sa na Automobilovú Junior Akadémiu 2016 ešte stále trvá.
Hľadá sa majiteľ psa
Hľadá sa majiteľ psa
V sobotu sme oslávili deň detí a zvalili obecný máj
V sobotu sme oslávili deň detí a zvalili obecný máj
DEŇ DETÍ - POZVÁNKA
DEŇ DETÍ - POZVÁNKA

Fotogaléria:

плед купить