Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Anna Gašiaková: anna.gasiakova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky

Nededžan 3_2016
Prehľad o dianí v obci v obecných novinách
Uctili sme si našich starších
Uctili sme si našich starších
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Uzávierka cesty I. triedy I/18 v obci Strečno - oznam
Uzávierka cesty I. triedy I/18 v obci Strečno - oznam
Zbierka použitého šatstva - oznam
Zbierka použitého šatstva - oznam
Obecná knižnica - výzva
Obecná knižnica - výzva
Jesenné prázdniny - oznam materskej školy
Jesenné prázdniny - oznam materskej školy
Ako správne triediť odpad
Ako správne triediť odpad a chrániť tak i životné prostredie
Návrh dodatku ku VZN č. 1/2016
Návrh dodatku ku VZN č. 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
Ako sme oslávili Hodové slávnosti Sedembolestnej Panny Márie
Ako sme oslávili Hodové slávnosti Sedembolestnej Panny Márie
Protokol o skúške vody v oddychovej zóne
Obec Nededza dala vyhotoviť rozbor vody na hornom konci obce v novovybudovanej oddychovej zóne.
Vývoz nadrozmerného a nebezpečného odpadu
Vývoz nadrozmerného a nebezpečného odpadu
Jesenný beh žien- pozvánka
Jesenný beh žien- pozvánka
Zápisnica 5_2016
Zápisnica 5_2016
Uznesenie 5_2016
Uznesenie 5_2016

Fotogaléria: