Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Anna Gašiaková: anna.gasiakova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Harmonogram vývozu odpadov pre rok 2017
Harmonogram vývozu odpadov pre rok 2017
Navštívil nás svätý Mikuláš
Ako deti z Nededze privítali svätého Mikuláša
Spoločnosť SEVAK, a.s. - upozornenie
Spoločnosť SEVAK, a.s. - upozornenie
Vianočné prázdniny - oznam materskej školy
Kedy nastúpia deti do materskej školy po vianočných prázdninách
VIANOČNÝ PUNČ - pozvánka
Príďte si v predvianočnom období vychutnať s priateľmi či susedmi vianočný punč od divadelníkov z divadla NAOPAK
Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza účinný od 01.12.2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
Zápisnica 6_2016
Zápisnica 6_2016
Uznesenia 6_2016
Uznesenia 6_2016
Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
Rozpočet obce na roky 2017, 2048, 2019 - Návrh
Deň otvorených dverí v Základnej škole v Gbeľanoch
Deň otvorených dverí v Základnej škole v Gbeľanoch
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Nededžan 3_2016
Prehľad o dianí v obci v obecných novinách
Uctili sme si našich starších
Uctili sme si našich starších

Fotogaléria: