Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Anna Gašiaková: anna.gasiakova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky

DEŇ DETÍ - POZVÁNKA
DEŇ DETÍ - POZVÁNKA
Zápisnica 2_2017
Zápisnica 2_2017
Uznesenia 2_2017
Uznesenia 2_2017
Majstrovské futbalové zápasy - pozvánka
Majstrovské futbalové zápasy - pozvánka
Naše dievčatá víťazkami turnaja TALENTS TROPHY 2017 v Bardejove
Naše dievčatá víťazkami turnaja TALENTS TROPHY 2017 v Bardejove
Výročná správa obce Nededza za rok 2016
Výročná správa obce Nededza za rok 2016
Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
Deti sa poďakovali mamám na oslave Dňa matiek
Deti sa poďakovali mamám na oslave Dňa matiek
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Materská škola - oznam o sťahovaní do náhradných priestorov
Materská škola - oznam o sťahovaní do náhradných priestorov
DEŇ MATIEK - POZVÁNKA
Srdečne Vás pozývame na oslavy Dňa matiek v našej obci.
Postavili sme obecný máj
Postavili sme obecný máj
STAVANIE MÁJA - pozvánka
STAVANIE MÁJA - pozvánka
Poľovnícka spoločnosť Straník - Verejná vyhláška
Poľovnícka spoločnosť Straník - Verejná vyhláška
Nededžan 1_2017
Prehľad o dianí v obci v aktuálnych obecných novinách

Fotogaléria: