Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Anna Gašiaková: anna.gasiakova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do MATERSKEJ ŠKOLY na ulici Potočná: 0903 899 443

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky

OSLAVY 100. výročia DHZ
O histórii a súčastnosti našich hasičov slovom i obrazom
Zber papiera - oznam
Kde a kedy sa uskutoční najbližší zber papiera
Nededžan 2/2017
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
TRAKTORIÁDA II. ročník prehliadka malotraktorov a traktorov
TRAKTORIÁDA II. ročník prehliadka malotraktorov a traktorov
Zápisnica 3_2017
Zápisnica 3_2017
Uznesenia 3_2017
Uznesenia 3_2017
Kia Automobilová junior akadémia 2017
Kia Automobilová junior akadémia 2017
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Deň detí spestrili psí profíci a country muzika
O tom, aký bol deň detí 2017 v našej obci
Starosta obce na sneme ZMOS
Starosta obce na sneme ZMOS
Majstrovské futbalové zápasy - pozvánka
Majstrovské futbalové zápasy - pozvánka
DEŇ DETÍ - POZVÁNKA
DEŇ DETÍ - POZVÁNKA
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
Zmena telefónneho čísla pre Materskú školu
Zmena telefónneho čísla pre Materskú školu

Fotogaléria: