Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor obce Nededza

História:

O roku založenia DHZ v Nededzi neexistuje žiadny priamy písomný záznam. Na zástave sa nachádza rok 1918 ale v Obecnej kronike sa udáva rok 1917. Obecný kronikár však neudáva zdroj, z ktorého získal takúto informáciu. Takisto ani pri zázname o žiadosti na vytvorenie zástavy sa nenachádza zdroj, podľa ktorého mal byť nápis na zástave vyhotovený. Všeobecne však členovia zboru prijímajú rok 1917, ako rok založenia zboru a od tohto roku následne aj odvodzujú výročia.

Aj keď nie je teda isté, kedy presne DHZ v Nededzi vznikol, vieme, že už fungoval v roku 1924. Najstaršia písomná zmienka o jeho existencii totiž pochádza práve z roku 1924, konkrétne zo dňa 13.novembra. Je spomenutý v Zápisnici stretnutia obecného zastupiteľstva. Zápis obsahuje informácie o vytvorení rozpočtu pre obec. To, že v roku 1924 už mal zbor svoju vlastnú budovu, ktorú navyše už bolo potrebné opraviť, svedčí o tom, že zbor pravdepodobne vznikol o niečo skôr. V mladších zápisoch sa zbor pravidelne spomína pri tvorení rozpočtu.

V roku 1934 „obecná rada“ prijala „Požiarnopolicajný štatút obecný“. Čo obsahoval sa už ale v zápise nespomína. Prvá ručná striekačka pre štyroch mužov – rakúska cylindrovka slúžila do roku 1935. Opäť sa kúpa hasičskej striekačky spomína v roku 1935, kedy už bola naozaj kúpená a to od Firmy Stárek v Žiline a stála „9400 korún“.
Potom bola zakúpená väčšia a výkonnejšia kočová ručná striekačka ťahaná koňmi, ktorú pri ťahaní vody obsluhovalo osem mužov.

13.marca 1936 sa spomína „obecný koniar“ a jeho povinnosť „na hlas trúby hasičskej bez všetky výnimky ... zapriahať“.

Obecným trubačom bol v tom čase Vavrín Turaček.
Prvá požiarna zbrojnica v Nededzi bola drevená, pokrytá eternitom. Po zakúpení väčšej kočovej striekačky bola postavená občanmi nová murovaná požiarna zbrojnica.

Toho istého roku 24.mája bola plánovaná stavba „novej hasičskej búdy“. Posledná zmienka je z roku 1948, kedy zbor vykonal „požiarnopolicajnú prehliadku“.

V roku 1951 sa v spolupráci s Miestnym národným výborom začala stavať nová požiarna zbrojnica, ktorá bola súčasťou kultúrneho domu a bola dostavaná v roku 1954. V tom istom čase bolo organizácii pridelené vozidlo Tatra 805 so striekačkou PS – 8.

V roku 1967 boli v obci usporiadané oslavy 50.- teho výročia založenia zboru, kde boli udelené aktívnym členom pamätné medaily. V roku 1980 bolo založené žiacke požiarne družstvo a v roku 1981 bolo založené požiarne družstvo žien, ktoré fungovalo do roku 1991.

Aktuálna činnosť:

Ako každý dobrovoľný hasičský zbor, aj ten v Nededzi má svojho predsedu a veliteľa/podpredsedu. Súčasným predsedom, zvoleným v roku 2013, je Pavol Staňo  a veliteľom/podpredsedom Peter Staňo. Ďalšie funkcie v súčasnosti zastávajú: pokladník - Božena Jankovská, tajomník – Darina Janušová, referent pre mládež -  Michal Janek a ďalší.

DHZ v Nededzi sa v súčasnosti zameriava najmä na protipožiarnu prevenciu a výchovu pri predchádzaní požiarov v rámci obce. V minulosti sa tiež snažil o výchovu detí a mládeže v Žiackom družstve pri DHZ zapájaním družstva do hry Plameň a iných hasičských podujatí. Toto družstvo ale zaniklo pred 7 rokmi po zmene v pozícii Referent pre mládež. V súčasnosti sa zbor snaží o znovuvytvorenie žiackeho družstva. Zbor sa taktiež pravidelne zúčastňuje prehliadok hasičských zborov, oblastných súťaží a pod.

Zbor je neoddeliteľnou súčasťou spoločenského života v obci. Je tiež prítomný pri významných výročiach alebo sviatkoch ako napríklad Hodové slávnosti Sedembolestnej Panny Márie. Zúčastňuje sa tiež cirkevných obradov počas Veľkej noci a tiež pohrebných obradov zosnulých členov zboru. Hasiči pomáhajú pri organizovaní športových hier pre deti, zabezpečujú osadenie vianočného stromček v obci.

Pri všetkých týchto príležitostiach zbor samozrejme sprevádza aj jeho zástava. Zástavu nosí vždy jeden z členov – zástavník, v súčasnosti Emil Žiak (bývalý predseda DHZ v Nededzi) - opretú o plece.

Zástava Dobrovoľného hasičského zboru v Nededzi má obdĺžnikový tvar. Je pevne pripevnená k žrdi 3 špagátmi všitými do žrďovej časti zástavy, nie je uspôsobená na to, aby sa dala vytiahnuť na vlajkový stožiar. Zástava je zošitá z dvoch listov- lícnej modrej a rubovej bielej farby, na oboch stranách po okrajoch lemovaných béžovou čipkou a hnedou niťou. Nachádzajú sa na nej nápisy:„Nech nám je svätý Florián na pomoci“. „Zástava zhotovená v roku 1991.“

Názov organizácie sa viackrát menil. Jej súčasný názov je Dobrovoľný hasičský zbor obce Nededza. Veľkou zmenou pre hasičov z Nededze bolo presťahovanie zbrojnice a skladu do nových priestorov. Hasičské auto Avia, požiarne striekačky PS 12500 a 12 R1, plávajúce čerpadlo a ostatné príslušenstvo tak dostalo novú priestrannú garáž.
V roku 2015 zbor eviduje 42 aktívnych členov, z toho 4 ženy. Veľkou snahou členov výboru je znovuzaloženie požiarneho družstva mládeže s názvom Plameň.

Požiarne družstvo mužov sa pravidelne zúčastňuje súťaží v požiarnom útoku, kde dosahujú priemerné výsledky. Jedným z posledných úspechov bolo 4. miesto v súťaži o pohár starostu obce Dolná Tižina.

V súčastnosti disponuje hasičský zbor obce Nededza vozidlom Avia A 30, ktoré má svoje miesto v nových priestoroch hasičskej zbrojnice. Tá sa využíva od roku 2014.

Súčasťou nového zariadenia sa stala i striekačka PS 12 s prenosným a plávajúcim čerpadlom.

Kontaktovavať sa na DHZ v Nededzi je možné prostredníctvom Obecného úradu v Nededzi.


Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Najlepšie slovenské kasíno stránky 2023

História online hazardných hier a hazardných hier na Slovensku je všeobecne plná mnohých udalostí. Prvé známky hazardných hier sa v krajine objavili v 19. storočí. V tomto období boli konské dostihy veľmi populárne a obyvatelia boli často ochotní vsádzať na dostihy.

V tomto období organizovali preteky dostihové zväzy. V súčasnosti dostihy reguluje Turf Direktorium Für Die Slowakei, člen Medzinárodnej dostihovej federácie.

Pokiaľ ide o hazardné hry v kasínach, prvé kasína sa na Slovensku objavili začiatkom 90. rokov, po získaní nezávislosti Slovenska. Po regulácii tohto odvetvia začali mnohí prevádzkovatelia ponúkať svoje služby ľuďom.

Prvou skupinou kasín, ktorá bola otvorená v roku 1991, bola skupina Casino Slovakia. Druhá skupina vznikla v Estónsku. Mestá, v ktorých nájdete kamenné kasína na Slovensku, sú Piečany, Nitra, Bratislava, Kočice, Žilina a Trnava.

Budúcnosť online kasín na Slovensku je veľmi svetlá. Táto krajina je jedným zo základných kameňov Európy, pokiaľ ide o reguláciu tohto odvetvia, pretože ju vykonáva veľmi účinne a efektívne. Zákon je zhovievavý a všetci plnoletí hráči majú prístup do online kasín z akéhokoľvek zariadenia podľa vlastného výberu.

Podľa niektorých predpovedí bude počet mobilných kasínových hier naďalej rásť a bude ešte populárnejší a regulácia online casíno bude vo všeobecnosti ešte lepšia. Zdá sa, že mobilné kasína tu zostanú. Pozrite si náš úplný zoznam mobilných kasín Slovensko dnes.

Obec Nededza