Faktúry do roku 2020

Zverejnené v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a to počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.
Č. Fak. Popis plnenia Suma v € [s DPH] Dátum doručenia Dátum úhrady Identifikacia faktúry/DF Údaje firmy
8275212548 hovorné - mobil ŠJ 3,00 4.1.2021 11.1.2021 540/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8275102472 tel. účet, internet, IP adresa, hovorné mobil Samsung 88,12 5.1.2021 11.1.2021 541/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
203950 mesačný poplatok za užívanie mobilnej aplikácie, infoúrad - mesačná správa 60,00 5.1.2021 7.1.2021 544/2020 webex.digital s.r.o., Košice
02122020 služby vo verejnom obstarávaní 520,00 7.1.2021 11.1.2021 545/2020 Ing. Magdalena Scheberová, Nededza
9210067455 vyúčtovanie elektrickej energie - verejné osvetlenie - preimyselná zóna 361,14 11.1.2021 19.1.2021 546/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
202020 rekonštrukcia objektu SO 03 most na ul. Potočná 2.292,80 11.1.2021 11.1.2021 548/2020 MATÉ, s.r.o., Žilina
9210083810 vyúčtovanie elektrickej energie 1-12/2020 - kaštieľ 4.747,30 12.1.2021 25.1.2021 549/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
8431784025 vyúčtovanie plynu 3-12/2020 - kaštieľ 329,18 13.1.2021 25.1.2021 550/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
50200580 dodávka tovaru - potraviny 197,92 14.1.2021 14.1.2021 551/2020 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
2004696977 predplatné časopisov do obecnej knižnice 111,58 14.1.2021 7.12.2020 552/2020 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
2004696154 predplatné časopisov do materskej školy 13,20 14.1.2021 8.12.2020 553/2020 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
202004854 poplatok za správu cenných papierov r. 2020 153,46 20.2021 12.1.2021 554/2020 Privatbanka, a.s., Bratislava
5042001913 vyúčtovanie Finančný spravodaj 2020 - doplatok 16,39 20.1.2021 22.1.2021 555/2020 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina
2020114376 vývoz zmesového komunálneho odpadu 905,89 21.1.2021 5.2.2021 556/2020 T+T, a.s., Žilina
2020114377 vývoz zmesového komunálneho odpadu - poplatky 117,04 21.1.2021 5.2.2021 557/2020 T+T, a.s., Žilina
9000386149 oprava a údržba plynového zariadenia - Záplotie 84,40 25.1.2021 25.1.2021 558/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza