Kalendár odvozu odpadu

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU

NA ROK 2022

„Nededza - Obyvateľstvo“

Mesiac

Plast

1x/mesiac

Január

26.01.2022

Február

23.02.2022

Marec

23.03.2022

Apríl

27.04.2022

Máj

25.05.2022

Jún

29.06.2022

Júl

27.07.2022

August

24.08.2022

September

28.09.2022

Október

26.10.2022

November

23.11.2022

December

28.12.2022


PRíRUČKA AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza