Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Zmluvy 2020


Source 2015

Neboli nájdené žiadne vyhovujúce záznamy v Úradne.sk. pre "Obec Nededza"
Č. Zml Popis plnenia Dátum Identifikacia zmluvy Zmluvné strany
AS44/2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.1.2020 files/2020-01-29-094751-zmluva_o_najme_hrob_miesta_nemcekova_emilia_23.01.2020.pdf Obec Nededza, Emília Nemčeková, Nededza
AS48/2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 27.1.2020 files/2020-01-29-102554-zmluva_o_najme_hrob_miesta_remkova_jana_27.01.2020.pdf Obec Nededza, Jana Remková, Nededza
AS53/2020 Poistná zmluva 28.1.2020 files/2020-01-29-104442-poistna_zmluva_fliegl_Allianz_28.01.2020.pdf Obec Nededza, Allianz -  Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava
AS84/2020 Zmluva o dodávke plynu 12.2.2020 files/2020-02-13-101850-Zmluva_o_dodavke_plynu_SPP_12.02.2020.pdf Obec Nededza, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
AS89/2020 Dodatok č. 3 k zmluve  17.2.2020 files/2020-03-11-110122-Dodatok_c3_k_zmluve_o_zabezpecenie_systemu_zdruznaklodpady_NATUR-PACK_17.02.2020.pdf Obec Nededza, NATUR-PACK, a.s., Bratislava
AS92/2020 Zmena zmluvy o dielo 18.2.2020 files/2020-02-18-092338-Zmena_zmluvy_o_dielo_pocas_jej_trvania_c.5_DEOS_SK_kastiel_18.02.2020.pdf Obec Nededza, DEOS Žilina, s.r.o., Žilina
AS119/2020 Spracovateľská zmluva 4.3.2020 files/2020-03-09-075736-Spracovatelska_zmluva_webex_25.02.2020.pdf Obec Nededza, webex.digital s.r.o., Košice
AS121/2020 Licenčná zmluva 4.3.2020 files/2020-03-09-082203-Licencnka_zmluva_aplikacia_webexdigital_25.02.2020.pdf Obec Nededza, webex.digital s.r.o., Košice
AS123/2020 Zmluva o nájme hroboného miesta 4.3.2020 files/2020-03-06-085739-zmluva_o_najme_hrob_miesta_trnovcova_jana_04.03.2020.pdf Obec Nededza, Jana Trnovcová
AS131/2020 Zmluva o vytvorení webstránky 6.3.2020 files/2020-03-10-132228-Zmluva_o_vytvoreni_webstranky_webexdigital_25.02.2020.pdf Obec Nededza, webex.digital s.r.o., Košice
AS140/2020 Zmluva o účte 16.3.2020 files/2020-07-08-105002-Zmluva_o_ucte_Privatbanka2_16.03.2020.pdf Obec Nededza, Privatbanka, a.s., Bratislava
AS141/2020 Zmluva o elektronickom bankovníctve 16.3.2020 files/2020-07-08-104645-Zmluva_o_elektronickom_bankovnictve_Privatbanka2_16.03.2020.pdf Obec Nededza, Privatbanka, a.s., Bratislava
AS142/2020 Investičná zmluva 16.3.2020 files/2020-07-08-104142-Investicna_zmluva_Privatbanka2_16.03.2020.pdf Obec Nededza, Privatbanka, a.s., Bratislava
AS162/2020 Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 14.4.2020 files/2020-04-14-134146-Dodatok_c5_k_zmluve_o_zriadeni_spolobecuradu_01.04.2020.pdf Obec Nededza, Ostatné obce
AS211/2020 Kúpna zmluva 15.5.2020 files/2020-05-15-111307-Kupna_zmluva_Hontech_ramenny_mulcovac_15.05.2020.pdf Obec Nededza, HON-TECH, s.r.o., Krupina
AS250/2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 17.6.2020 files/2020-06-19-084026-zmluva_o_najme_hrob_miesta_lutisanova_olga_17.06.2020.pdf Obec Nededza, Oľga Lutišanová, Nededza
AS259/2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 25.6.2020 files/2020-06-26-091928-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telekom_MT1_25.06.2020.pdf Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS260/2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 25.6.2020 files/2020-06-26-092011-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telekom_MT2_25.06.2020.pdf Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS276/2020 Zmluva o mlčanlivosti 7.7.2020 files/2020-07-07-140501-Zmluva_o_mlcanlivosti_Bvmalarm_07.07.2020.pdf Obec Nededza, BVM alarm system s.r.o., Lietavská Lúčka
AS279/2020 Zmluva o dielo 9.7.2020 files/2020-07-09-110804-Zmluva_o_dielo_MATE_mosty_09.07.2020.pdf Obec Nededza, MATÉ, s.r.o., Žilina
AS286/2020 Zmluva o využívaní elektronických služieb 15.7.2020 files/2020-07-15-122131-Zmluva_o_vyuzivanie_elektronickych_sluzieb_Union_ZP_15.07.2020.pdf Obec Nededza, Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
AS294/2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 30.7.2020 files/2020-07-30-102642-zmluva_o_najme_hrob_miesta_chudikova_anna_30.07.2020.pdf Obec Nededza, Anna Chudíková, Žilina
AS297/2020 Zmluva o dielo 3.8.2020 files/2020-08-03-112702-Zmluva_o_dielo_MATE_vymena_strechy_satne_osk_27.07.2020.pdf Obec Nededza, MATÉ, s.r.o., Žilina
AS318/2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.8.2020 files/2020-08-26-112601-zmluva_o_najme_hrob_miesta_smolkova_eva_26.08.2020.pdf Obec Nededza, Mgr. Eva Smolková, Nededza
AS324/2020 Zmluva o dielo 7.9.2020 files/2020-09-07-102507-Zmluva_o_dielo_RAMONT_revitalizacia_priestoru_pred_MS_07.09.2020.pdf Obec Nededza, RA-MONT, s.r.o., Nededza
AS325/2020 Zmluva o pokytovaní licencií 7.9.2020 files/2020-09-07-111826-Zmluva_o_poskytovani_lecencii_VIS_Plzen_07.09.2020.pdf Obec Nededza, Verejná informačná služba, spo. s r.o., Liptovský Mikuláš
AS332/2020 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 21.9.2020 files/2020-09-21-112250-Dodatok_c1_Generali_Poistnovna_21.09.2020.pdf Obec Nededza, Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava
AS351/2020 Sponzorská zmluva 8.10.2020 files/2020-10-09-083213-Sponzorska_zmluva_modra_hviezda_skolske_ovocie_08.10.2020.pdf Obec Nededza, Modrá Hviezda Fundraising o.z., Priepasné
AS354/2020 Dodatok č. 4 k zmluve o spolupráci 12.10.2020 files/2020-10-12-094343-Dodatok_c_4_Fructop_07.09.2020.pdf Obec Nededza, FRUCTOP, s.r.o.. Ostratice
AS356/2020 Darovacia zmluva 13.10.2020 files/2020-10-13-115026-Darovacia_zmluva_Fructop_02.09.2020.pdf Obec Nededza, FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
AS362/2020 Zmena č. 1 k Zmluve o dielo 14.10.2020 files/2020-10-19-144201-Zmena___._1_Zmluvy_o_dielo__verejn___priestor_pred_MS_14.10.2020.pdf RA-MONT, s.r.o., Nededza
AS367/2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 21.10.2020 files/2020-10-27-084418-Zmluva_o_navratnej_financnej_vypomoci_Ministarstvo_financii_21.10.2020.pdf Obec Nededza, Ministerstvo financií SR, Bratislava
AS368/2020 Darovacia zmluva 28.10.2020 files/2020-10-29-092625-Darovacia_zmluva_OSK_Nededza_28.10.2020.pdf Obec Nededza, Obecný športový klub Nededza
AS377/2020 Zmena č. 1 k zmluve o dielo 6.11.2020 files/2020-11-09-095250-Zmena_c1_zmluvy_o_dielo_MAT___mostne_objekty_23.10.2020.pdf Obec Nededza, MATÉ, s.r.o., Žilina
AS387/2020 Zmluva o poskytnutí technickej asistencie 19.11.2020 /data/5ff82aa0cde81_zmluva_o_technickej_asistencii_scheberova_19.11.2020.pdf Obec Nededza, Ing. Magdalena Scheberová, Žilina
AS377-001/2020 Zmena č. 1 k Zmluve o dielo 27.11.2020 /data/5ff82cc8c8f0e_zmena_c1_ucelova_komunikacia_mate_27.11.2020.pdf Obec Nededza, MATÉ, s.r.o., Žilina
AS394/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 27.11.2020 /data/5ff82d531b1d8_zmluva_o_poskytnuti_dotacie_osk_25.11.2020.pdf Obec Nededza, Obecný športový klub Nededza
AS404/2020 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 7.12.2020 /data/5ff82deeb8607_dohoda_o_pomoci_v_hmotnej_nudzi_12_upsvar_07.12.2020.pdf Obec Nededza, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Žilina
AS405/2020 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 7.12.2020 /data/5ff82e1636b8d_dohoda_o_pomoci_v_hmotnej_nudzi_10_upsvar_07.12.2020.pdf Obec Nededza, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Žilina
AS411/2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 14.12.2020 /data/5ff8300468ef8_zmluva_o_najme_hrob_miesta_fulierova_olga_1_14.12.2020.pdf Obec Nededza, Oľga Fulierová, Nededza
AS412/2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 14.12.2020 /data/5ff830528cd74_zmluva_o_najme_hrob_miesta_fulierova_olga_2_14.12.2020.pdf Obec Nededza, Oľga Fulierová, Nededza
AS410-002/2020 Zmluva o výpožičke 17.12.2020 /data/5ff83284bc9c6_zmluva_o_vypozicke_sr_statisticky_urad_17.12.2020.pdf Obec Nededza, Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Bratislava
AS427/2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.12.2020 /data/5ff830c04565d_zmluva_o_najme_hrob_miesta_pavlik_milan_28.12.2020.pdf Obec Nededza, Milan Pavlík, Nededza
AS428/2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie 28.12.2020 /data/5ff8346bb1b82_zmluva_oposkytovani_verejnych_sluzieb_cez_pevne_pripojenie_22_12_2020.pdf Obec Nededza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
AS429/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie 28.12.2020 /data/5ff83512c43fa_dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_sluzieb_cez_pevne_pripojenie_22_12_2020.pdf Obec Nededza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
AS430/2020 Ukončenie platnosti zmluvy o pripojení 28.12.2020 /data/5ff835499fbf4_ukoncenie_platnosti_zmluvy_o_pripojeni_22_12_2020.pdf Obec Nededza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
AS431/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 28.12.2020 /data/5ff83587234c0_dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verej.sluzieb_22_12_2020.pdf Obec Nededza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
AS432/2020 Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve 28.12.2020 /data/5ff835bad34d7_priloha_c1_k_dodatku_k_zmluve_22.12.2020.pdf Obec Nededza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
AS433/2020 Dohoda o poskytovaní zvýhodnení  28.12.2020 /data/5ff835fa7d7b5_dohoda_o_poskytovani_zvyhodneni_22.12.2020.pdf Obec Nededza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
AS434/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 28.12.2020 /data/5ffea636816d1_zmluva_os_poskytnuti_dotacie_z_rozpoctu_obce_fa_united_28.12.2020.pdf Obec Nededza, Futbalová akadémia United Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany, Kotrčiná Lúčka

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza