Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 48)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
15/2022 Nájom - dočasné úžívanie p.č. KN C 564/74 a 564/75 Odb.: Obec Nededza
Dod.: Žilina Industrial Park SK s.r.o.
200.2 €
382/2021 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Nededza
Dod.: Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o.
45.6 €
382-001 Ukončenie spolupráce - výkon činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Nededza
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
0 €
371/2021 Dotácia pre OŠK na rok 2022 Odb.: Obec Nededza
Dod.: Obecný športový klub Nededza
23000 €
380/2021 Poskytnutie dotácie na rok 2022 Odb.: Obec Nededza
Dod.: Futbalová akadémia United Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany
14000 €
376/2021 Program školské ovocie - školská jedáleň Odb.: Obec Nededza
Dod.: FRUCTOP, s.r.o.
0 €
369/2021 Dodávka elektriny Odb.: Obec Nededza
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0 €
359/2021 poskytovanie stravovania počas prerušenia prevádzky MŠ Odb.: Obec Nededza
Dod.: Obec Kotrčiná Lúčka
0 €
350/2021 Zmena ceny - uskutočnenie stavebných prác - účelová komunikácia p. č. 429/2 Odb.: Obec Nededza
Dod.: MATE, s.r.o.
13589.8 €
306/2021 Spolupráca obce - Žilina - Európske hlavné mesto kultúry 2026 Odb.: Obec Nededza
Dod.: Mesto Žilina
1 €
320/2021 Stavebné práce - miestna komunikácia Nededza Odb.: Obec Nededza
Dod.: UNISTAV TEPLIČKA s.r.o.
95269.91 €
304/2021 Hrobové miesto č. 148, sekcia č. B, cintorín Nededza Odb.: Obec Nededza
Dod.: Kolenčíková Iveta, Mgr.
26.55 €
325/2021 Výkon činnosti podľa §12 zákona o hmontnej núdzi Odb.: Obec Nededza
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0 €
324/2021 Realizácia činnosti v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Nededza
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0 €
274/2021 Dohoda o úprave niektorých práv a povinností - školská jedáleň Odb.: Obec Nededza
Dod.: Obec Kotrčiná Lúčka
0 €
264/2021 Peňažný dar - finančné prostriedky Odb.: Obec Nededza
Dod.: Obecný športový klub Nededza
5500 €
203/2021 Odborná prax žiakov Hotelovej akadémie v Žiline Odb.: Obec Nededza
Dod.: Hotelová akadémia
0 €
255/2021 Mobilný telefón Redmi 9 Odb.: Obec Nededza
Dod.: Slovak Telekom , a.s.
0 €
252/2021 Nededza, priestor pre odpad, p.č. 482/1 Odb.: Obec Nededza
Dod.: Bripal, s.r.o.
6862.82 €
249/2021 Stravovanie - Materská škola Kotrčiná Lúčka Odb.: Obec Nededza
Dod.: Materská škola Kotrčiná Lúčka
3.83 €
Generované portálom Uradne.sk
Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza