Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 83)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
267/2022 Dodatok č. 1 k prenájmu - záhradníctvo Dušan Vajda Odb.: Obec Nededza
Dod.: Dušan Vajda
1 928 €
284/2022 pomoc v hmotnej núdzi podľa § 10 Odb.: Obec Nededza
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
235/2022 Spracovanie osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti IT Odb.: Obec Nededza
Dod.: Peter Ďugel - DRaM
0 €
251/2022 Pripojenie - internet 300/30 Mbitús Odb.: Obec Nededza
Dod.: TES Media, s.r.o.
19.90 €
280/2022 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia Odb.: Obec Nededza
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
0 €
258/2022 Zmnena č. 1 Zmluvy o dielo č. AS178/2022 "Obec Nededza - chodníky" Odb.: Obec Nededza
Dod.: UNISTAV TEPLIČKA s.r.o.
2 834.39 €
261/2022 Preložka NN siete Odb.: Obec Nededza
Dod.: Elektroenergetické montáže, s.r.o.
23 561.38 €
282/2022 pomoc v hmotnej núdzi podľa §12 zákona č. 417/2013 Z.z. Odb.: Obec Nededza
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
244/2022 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní stravovania Odb.: Obec Nededza
Dod.: Obec Kotrčiná Lúčka
0 €
226/2022 Výsadba zmiešaného stromoradia popri cyklotrase Cyklomagistrála Terchovská dolina Odb.: Obec Nededza
Dod.: Nadácia Kia Slovakia
0 €
234/2022 servisné služby v IT sektore Odb.: Obec Nededza
Dod.: Peter Ďugel - DRaM
0 €
240/2022 Hrobové miesto č. 154 sekcia č.A Odb.: Obec Nededza
Dod.: Trnovcová Andrea
32 €
214/2022 finančné prostriedky - hody 2022 Odb.: Obec Nededza
Dod.: Obecný športový klub Nededza
7 500 €
210/2022 Nájom hrobového miesta č. 152 sekcia B Odb.: Obec Nededza
Dod.: Žiak Dominik
26.55 €
184/2022 Udelenie licencie - software pre školskú jedáleň Odb.: Obec Nededza
Dod.: VIS Slovensko, s.r.o.
46.80 €
201/2022 Zmluva o nájme hrobového miesta miesto č.151, sekcia B Odb.: Obec Nededza
Dod.: Vajdová Iveta
26.55 €
188/2022 vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia Odb.: Obec Nededza
Dod.: Stredoslovenská Distribučná, a.s.
21 634.60 €
187/2022 Zber a preprava komunálneho odpadu Odb.: Obec Nededza
Dod.: T+T, a.s.
785 095.78 €
194/2022 Rekonštrukcia strechy - objekt šatní na futbalovom ihrisku Odb.: Obec Nededza
Dod.: MATE, s.r.o.
53 868.60 €
178/2022 Obec Nededza - Chodníky Odb.: Obec Nededza
Dod.: UNISTAV TEPLIČKA s.r.o.
33 779.78 €
Generované portálom Uradne.sk
Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza