Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 64)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
178/2022 Obec Nededza - Chodníky Odb.: Obec Nededza
Dod.: UNISTAV TEPLIČKA s.r.o.
33 779.78 €
170/2022 Dotácia_projekt_Detičky majú radi ľudové pesničky Odb.: Obec Nededza
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
1 100 €
177/2022 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo AS297/2020 Odb.: Obec Nededza
Dod.: MATE, s.r.o.
0 €
157/2022 tlač a grafická úprava novín Nededžan Odb.: Obec Nededza
Dod.: Peter Ďugel - DRaM
928 €
79/2022 Centrum obce Nededza - dokumentácia pre územné rozhodnutie Odb.: Obec Nededza
Dod.: Ing.arch. Sergej Pastorok, ARCHCOMPLET
8 160 €
80/2022 Centrum obce Nededza - urbanistická štúdia Odb.: Obec Nededza
Dod.: Ing. arch. Sergej Pastorok, ARCHCOMPLET
9 900 €
84/2022 Nájom hrobového miesta č. 98 sekcia č. B Odb.: Obec Nededza
Dod.: Ďungel Rudolf
26.55 €
69/2022 Nájom hrobového miesta č. 67 sekcia č. A Odb.: Obec Nededza
Dod.: Eliaško Peter
26.55 €
66/2022 Hrobové miesto č. 147, sekcia č. B Odb.: Obec Nededza
Dod.: Brniaková Oľga
26.55 €
64/2022 Nájom hrobového miesta č. 187 sekcia č. A Odb.: Obec Nededza
Dod.: Zlatica Voštenáková
0 €
38/2022 tovar - čerstvé vajcia do školskej jedálne Odb.: Obec Nededza
Dod.: Miroslav Dudoň
0 €
43/2022 Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti Odb.: Obec Nededza
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
1 020 €
39/2022 cyklotrasa - nájom nabíjacej stanice a informačnej tabule Odb.: Obec Nededza
Dod.: MALÁ FATRA
0 €
32/2022 vypracovanie projektovej dokumentácie - prekládka el. vedenia Odb.: Obec Nededza
Dod.: MONDEZ, s.r.o.
1 920.36 €
28/2022 Pripojenie koncového konzumenta_centrálna elektronická tabuľa Odb.: Obec Nededza
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
22/2022 Nájom hrobového miesta č. 149 sekcia č. B Odb.: Obec Nededza
Dod.: Samcová Viktória
26.55 €
15/2022 Nájom - dočasné úžívanie p.č. KN C 564/74 a 564/75 Odb.: Obec Nededza
Dod.: Žilina Industrial Park SK s.r.o.
200.20 €
382/2021 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Nededza
Dod.: Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o.
45.60 €
382-001 Ukončenie spolupráce - výkon činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Nededza
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
0 €
371/2021 Dotácia pre OŠK na rok 2022 Odb.: Obec Nededza
Dod.: Obecný športový klub Nededza
23 000 €
Generované portálom Uradne.sk
Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza