KIA CHALLENGE CUP 2017

KIA CHALLENGE CUP 2017
KIA CHALLENGE CUP 2017
KIA CHALLENGE CUP 2017
KIA CHALLENGE CUP 2017
KIA CHALLENGE CUP 2017
KIA CHALLENGE CUP 2017
KIA CHALLENGE CUP 2017
KIA CHALLENGE CUP 2017

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

Ostatné:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza