Stolnotenisový oddiel jubiluje

 30.03.2015

Stolnotenisový oddiel jubiluje.

Rok 2015 je pre stolnotenisový oddiel jubilejný. Pred desiatimi rokmi vznikla myšlienka

založiť oddiel a prihlásiť sa do registrovanej súťaže Žilinského okresu. Hráčska základňa nebola veľká, ale spĺňala podmienku. Chuť hrať a najmä trénovať bola. Obecné

zastupiteľstvo spolu so starostom obce vyšli tejto myšlienke v ústrety a poskytli sálu

kultúrneho domu na zápasy a tréningy. Finančne pomohli pri nákupe nutného

materiálno-technického vybavenia a tak sa v sezóne 2005/2006 začala písať história

tohto športu v našej obci. Pod vedením Mgr. Mariána Frniaka prešiel oddiel za desať rokov činnosti vzostupmi aj pádmi. V prvých dvoch rokoch oddiel dvakrát postúpil do vyššej súťaže. Po zväčšení sa členskej základne bolo založené aj B-družstvo, dokonca aj C-družstvo. Prišli ďalšie postupy, ale aj vypadnutia, ďalšie nadšenia, ale aj sklamania. Tento šport, ako každý iný, vyžaduje neustály tréning, ak sa má hrať súťažne na určitej úrovni. To sa každému nechce a najmä nie mladým.

Po rekonštrukcii kultúrneho domu boli vytvorené pre oddiel veľmi dobré podmienky. Súčasná podoba oddielu je taká, že má dve družstvá.

A-družstvo:

Momentálne hrá 5.ligu Žilinského regiónu (okresov Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto).

Základ A-družstva tvoria hráči: Stenchlák Michal, Frniak Marián, Vajda Jozef, Směták Miroslav ml. a Krajíček Ivan.

B-družstvo:

Momentálne hrá 8.ligu Žilinského regiónu. Hráčmi B-družstva sú: Krajíček František, Maršala Jozef st., Maršala Jozef ml., Benko Zdenek, Noskovič Peter a Štefko Ján.

Na webovej stránke našej obce v sekcii sú priebežne zverejňované oznamy a aktuálne informácie zo stolného tenisu v našej obci. Od októbra 2015 budú pravidelne uverejňované výsledky každého kola aj s úspešnosťou každého hráča.

Aj touto cestou chcú stolný tenisti osloviť našich občanov. Či už starších, ale najmä mladých, jednoducho všetkých, ktorí majú k tomuto športu vzťah a chcú sa ho naučiť hrať, aby neváhali a prihlásili sa u ktoréhokoľvek menovaného člena oddielu osobne alebo u vedúceho oddielu Mgr. Mariána Frniaka, T.: 0902 545 588.


Stolný tenis 2015
Stolný tenis 2015
Stolný tenis 2015
Stolný tenis 2015

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza