Zverejnenie zámeru prenajať obecný majetok

 07.11.2023

Obec Nededza, Hlavná č. 1/1, 013 02 Nededza
______________________________________

Číslo: 312/2023       V Nededzi 07.11.2023

Zverejnenie zámeru prenajať obecný majetok

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza uznesením č. 93/2022-2026 zo dňa 30.10.2023 schválilo podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti a to časť pozemku par.č. KN – E 705/5 ostatné plochy na LV č.1 o výmere 134 m² v k.ú. Nededza
z dôvodu verejného záujmu – osobitný zreteľ - pre poštové služby spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o, Bratislava o celkovej výmere 1,83 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to za nájomné 4 €/1 m²/1rok.

     Zámer prenajať majetok obce Nededza bol zverejnený:
- na úradnej tabuli obce dňa 07.11.2023
- na internetovej stránke obce dňa 07.11.2023
                                                                                                       


Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Najlepšie slovenské kasíno stránky 2023

História online hazardných hier a hazardných hier na Slovensku je všeobecne plná mnohých udalostí. Prvé známky hazardných hier sa v krajine objavili v 19. storočí. V tomto období boli konské dostihy veľmi populárne a obyvatelia boli často ochotní vsádzať na dostihy.

V tomto období organizovali preteky dostihové zväzy. V súčasnosti dostihy reguluje Turf Direktorium Für Die Slowakei, člen Medzinárodnej dostihovej federácie.

Pokiaľ ide o hazardné hry v kasínach, prvé kasína sa na Slovensku objavili začiatkom 90. rokov, po získaní nezávislosti Slovenska. Po regulácii tohto odvetvia začali mnohí prevádzkovatelia ponúkať svoje služby ľuďom.

Prvou skupinou kasín, ktorá bola otvorená v roku 1991, bola skupina Casino Slovakia. Druhá skupina vznikla v Estónsku. Mestá, v ktorých nájdete kamenné kasína na Slovensku, sú Piečany, Nitra, Bratislava, Kočice, Žilina a Trnava.

Budúcnosť online kasín na Slovensku je veľmi svetlá. Táto krajina je jedným zo základných kameňov Európy, pokiaľ ide o reguláciu tohto odvetvia, pretože ju vykonáva veľmi účinne a efektívne. Zákon je zhovievavý a všetci plnoletí hráči majú prístup do online kasín z akéhokoľvek zariadenia podľa vlastného výberu.

Podľa niektorých predpovedí bude počet mobilných kasínových hier naďalej rásť a bude ešte populárnejší a regulácia online casíno bude vo všeobecnosti ešte lepšia. Zdá sa, že mobilné kasína tu zostanú. Pozrite si náš úplný zoznam mobilných kasín Slovensko dnes.

Obec Nededza