Záverečný účet obce Nededza za rok 2021 - Návrh

 13.05.2022

Záverečný účet obce Nededza za rok 2021 - Návrh

Zverejnené od:  13.05.2022 (vrátane)Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza