VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO NA POZÍCIU REFERENTKY

 24.11.2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Obec Nededza v zastúpení starostom obce PhDr. Petrom Vajdom oznamuje,

že je voľné jedno pracovné miesto na pozíciu referentka.

Termín nástupu: ihneď (prípadne dohodou)

Platové podmienky: v zmysle zákona 553/2003 Z.z. v z n.p.

Náplň práce:
- spracovanie podvojného účtovníctva, miezd, personalistiky a majetku obce
- rozpočtovníctvo
- administratívne práce spojené s pozíciou
- ďalšie činnosti podľa pokynov starostu obce

Kvalifikačné predpoklady:
 - minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania
- práca s počítačom na úrovni pokročilý
- prax v administratíve a v samospráve vítaná
- zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť
- bezúhonnosť


Žiadosť spolu so životopisom je možné doručiť osobne alebo zaslať na adresu: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza alebo mailom na: sekretariat@nededza.eu a to do: 28.11.2021.
Bližšie informácie podá starosta obce na tel. čísle: 0905 513 974.
Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza