VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - VÝSLEDKY V OBCI NEDEDZA

 30.10.2022

Miestna volebná komisia v Nededzi
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV
volieb poslancov obecného) zastupiteľstva
a volieb starostu obce

Miestna  volebná komisia v Nededzi, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.
A. Do Obecného zastupiteľstva v Nededzi boli zvolení:
Meno, priezvisko, politická strana

Marián Cesnek, JUDr., 52 r., právnik, Smer – sociálna demokracia
Miloš Janek, Ing., 40 r., manažér údržby, nezávislý kandidát
Darina Janušová, Mgr., 54 r., vychovávateľka, nezávislá kandidátka
Tibor Hreus, 35 r., manažér, nezávislý kandidát
Peter Škorvánek, Ing., 41 r., obchodno-technický inžinier, nezávislý kandidát
Vladimír Zajac, Ing., 59 r., senior špecialista na kvalitu, Kresťanskodemokratické hnutie
Zuzana Vajdová, Mgr., 40 r., SZČO, nezávislá kandidátka

B. Za starostu obce Nededza bol zvolený: Peter Vajda, PhDr., 59 r., starosta, nezávislý kandidát
V Nededzi, 30.10.2022       Petra Rovderová, predseda volebnej komisieZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza