VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV - VÝSLEDKY V OBCI NEDEDZA

 29.10.2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Nededza sú nasledovné:
Volebný okrsok č.1 (celá obec)
Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnených voličov: 864

Voliči obce Nededza zvolili za predsedu VÚC Žilina: Ing. Erika Jurinová (v prílohe)
Voliči obce Nededza zvolili za poslancov VÚC Žilina: v príloheZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza