Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Verejná vyhláška – Oznámenie o strategickom dokumente

 12.04.2021

Verejná vyhláška – Oznámenie o strategickom dokumente
Obec  Nededza v zastúpení starostom obce PhDr. Petrom Vajdom týmto v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá obec  zverejňuje v mieste spôsobom obvyklým  nasledovné dokumenty:
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán regiónu Žilinského kraja“
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

Zverejnené od: 12.04.2021 (vrátane) do 27.04.2021 (vrátane)
Z dokumentu je možné robiť výpisy a odpisy na vlastné náklady. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené.
Prílohy: 2xZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza