Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Verejná vyhláška - "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina"

 18.05.2021

Obec Nededza v zmysle § 64 ods. 1 písm e) zákona č.543/2002 Zb. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení týmto zverejňuje:
Verejná vyhláška - "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina"

Zverejnené od: 18.05.2021 (vrátane)Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza