Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Splašková kanalizácia - informácia od spoločnosti SEVAK

 11.02.2021

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - INFORMÁCIA OD SPOLOČNOSTI SEVAK

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA slúži na odvádzanie výlučne splaškovej odpadovej vody nie je dimenzovaná na odvádzanie vody z atmosférických zrážok (vody z povrchového odtoku), z drenáží a pod. musí byť tesná a odolná voči natekaniu inej ako splaškovej odpadovej vody. SEVAK vynakladá nemalé prostriedky na jej utesňovanie, vyhľadávanie neoprávneného odvádzania vody zo striech, spevnených plôch, komunikácií, drenáží.
Vyzýva odberateľov k odpojeniu zrážkových vôd od splaškovej kanalizácie.
SPLAŠKOVÁ VODA je použitá voda z obydlí a služieb, z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a podobne.
ZÁSAHY DO SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE:
Je zakázané, aby sa počas dažďa za účelom odvedenia dažďovej vody otvárali poklopy v revíznych kanalizačných šachtách v komunikáciách, poklopy revíznych šácht na kanalizačných prípojkách.
HAVARIJNÝ STAV SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE vzniká, ak sa do nej odvádza voda, ktorá nie je splaškovou vodou počas dažďa, topenia sa snehu, zvýšenia hladiny podzemnej vody. Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza