SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 - VÝSLEDOK

 15.06.2021

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 - VÝSLEDOK

V našej obci bolo v rámci sčítania obyvateľov 2021 celkovo sčítaných 97,1% obyvateľov.

Ďakujeme!

Sčítanie prinieslo nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o domácnostiach a obyvateľoch. Tie budú využité napr. pri výpočte podielových daní zo štátu do obce samotnej.Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza