Rekonštrukcia strechy – Objekt šatní na futbalovom ihrisku

 21.12.2022

Máme za sebou úspešný projekt rekonštrukcie

Obec Nededza v septembri 2022 za finančnej podpory PPA (Pôdohospodárskej platobnej agentúry)
zrealizovala projekt Rekonštrukcia strechy – objekt šatní na futbalovom ihrisku a to v rámci podpory
investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Rekonštrukčné práce
realizovala firma MATÉ, s.r.o. zo Žiliny. Projekt znamená významný prínos v podobe skvalitnenia
a zlepšenia kvalitatívnej úrovne prostredia pre občanov Nededze. Naše územie sa tak stáva aj
konkurencieschopnejším v rámci mikroregiónu a pozitívne orientovaným vo vzťahu k zabezpečeniu
životného štandardu obyvateľstva. Jedná sa o investíciu súvisiacu s vytváraním podmienok pre
trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry, pričom v konečnom dôsledku sa značne
dostáva do popredia miestna komunita a spolková športová činnosť v obci.
Projekt sa realizoval v rámci implementácie Stratégie CLLD Mikroregiónu Terchovskej doliny.

Prijímateľ NFP: Obec Nededza

Hlavný cieľ projektu: Rekonštrukcia strechy – Objekt šatní na futbalovom ihrisku

Termín realizácie: 9/2022

Celkové náklady projektu: 53 868,60 EUR

Kontrahovaná výška NFP: 28 517,63 EUR

Spolufinancovanie Obec Nededza: 0,00  EUR

Vlastné zdroje: 25 350,97 EUR


Aktuality / Rekonštrukcia strechy – Objekt šatní na futbalovom ihrisku - foto
Aktuality / Rekonštrukcia strechy – Objekt šatní na futbalovom ihrisku - foto
Aktuality / Rekonštrukcia strechy – Objekt šatní na futbalovom ihrisku - foto
Aktuality / Rekonštrukcia strechy – Objekt šatní na futbalovom ihrisku - foto
Aktuality / Rekonštrukcia strechy – Objekt šatní na futbalovom ihrisku - foto
Aktuality / Rekonštrukcia strechy – Objekt šatní na futbalovom ihrisku - foto
Aktuality / Rekonštrukcia strechy – Objekt šatní na futbalovom ihrisku - foto
Aktuality / Rekonštrukcia strechy – Objekt šatní na futbalovom ihrisku - foto
Aktuality / Rekonštrukcia strechy – Objekt šatní na futbalovom ihrisku - foto
Aktuality / Rekonštrukcia strechy – Objekt šatní na futbalovom ihrisku - foto
Aktuality / Rekonštrukcia strechy – Objekt šatní na futbalovom ihrisku - foto
Aktuality / Rekonštrukcia strechy – Objekt šatní na futbalovom ihrisku - foto
Aktuality / Rekonštrukcia strechy – Objekt šatní na futbalovom ihrisku - foto

Zoznam článkov:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Najlepšie slovenské kasíno stránky 2023

História online hazardných hier a hazardných hier na Slovensku je všeobecne plná mnohých udalostí. Prvé známky hazardných hier sa v krajine objavili v 19. storočí. V tomto období boli konské dostihy veľmi populárne a obyvatelia boli často ochotní vsádzať na dostihy.

V tomto období organizovali preteky dostihové zväzy. V súčasnosti dostihy reguluje Turf Direktorium Für Die Slowakei, člen Medzinárodnej dostihovej federácie.

Pokiaľ ide o hazardné hry v kasínach, prvé kasína sa na Slovensku objavili začiatkom 90. rokov, po získaní nezávislosti Slovenska. Po regulácii tohto odvetvia začali mnohí prevádzkovatelia ponúkať svoje služby ľuďom.

Prvou skupinou kasín, ktorá bola otvorená v roku 1991, bola skupina Casino Slovakia. Druhá skupina vznikla v Estónsku. Mestá, v ktorých nájdete kamenné kasína na Slovensku, sú Piečany, Nitra, Bratislava, Kočice, Žilina a Trnava.

Budúcnosť online kasín na Slovensku je veľmi svetlá. Táto krajina je jedným zo základných kameňov Európy, pokiaľ ide o reguláciu tohto odvetvia, pretože ju vykonáva veľmi účinne a efektívne. Zákon je zhovievavý a všetci plnoletí hráči majú prístup do online kasín z akéhokoľvek zariadenia podľa vlastného výberu.

Podľa niektorých predpovedí bude počet mobilných kasínových hier naďalej rásť a bude ešte populárnejší a regulácia online casíno bude vo všeobecnosti ešte lepšia. Zdá sa, že mobilné kasína tu zostanú. Pozrite si náš úplný zoznam mobilných kasín Slovensko dnes.

Obec Nededza