Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 14.05.2024

OBEC NEDEDZA
POZVÁNKA


Starosta obce Nededza Vás pozýva na deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa uskutoční dňa 20.05.2024      t. j. v pondelok o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce, par. KN E č. 676/1 o výmere 234 m²
5. Opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry cestou Miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina – nákup komunálnej a prídavnej techniky
6. VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia nachádzajúcich sa na území obce Nededza
7. VZN o podmienkach posudzovania odkázanosti na sociálnu službu, podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu - návrh
8. Riešenie fotovoltickej elektrárne na objekte materskej školy
9. Rôzne 
10. Uznesenia
11. Záver


V Nededzi dňa 15.05.2024                      PhDr. Peter Vajda, starosta obce


Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Najlepšie slovenské kasíno stránky 2023

História online hazardných hier a hazardných hier na Slovensku je všeobecne plná mnohých udalostí. Prvé známky hazardných hier sa v krajine objavili v 19. storočí. V tomto období boli konské dostihy veľmi populárne a obyvatelia boli často ochotní vsádzať na dostihy.

V tomto období organizovali preteky dostihové zväzy. V súčasnosti dostihy reguluje Turf Direktorium Für Die Slowakei, člen Medzinárodnej dostihovej federácie.

Pokiaľ ide o hazardné hry v kasínach, prvé kasína sa na Slovensku objavili začiatkom 90. rokov, po získaní nezávislosti Slovenska. Po regulácii tohto odvetvia začali mnohí prevádzkovatelia ponúkať svoje služby ľuďom.

Prvou skupinou kasín, ktorá bola otvorená v roku 1991, bola skupina Casino Slovakia. Druhá skupina vznikla v Estónsku. Mestá, v ktorých nájdete kamenné kasína na Slovensku, sú Piečany, Nitra, Bratislava, Kočice, Žilina a Trnava.

Budúcnosť online kasín na Slovensku je veľmi svetlá. Táto krajina je jedným zo základných kameňov Európy, pokiaľ ide o reguláciu tohto odvetvia, pretože ju vykonáva veľmi účinne a efektívne. Zákon je zhovievavý a všetci plnoletí hráči majú prístup do online kasín z akéhokoľvek zariadenia podľa vlastného výberu.

Podľa niektorých predpovedí bude počet mobilných kasínových hier naďalej rásť a bude ešte populárnejší a regulácia online casíno bude vo všeobecnosti ešte lepšia. Zdá sa, že mobilné kasína tu zostanú. Pozrite si náš úplný zoznam mobilných kasín Slovensko dnes.

Obec Nededza