Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 07.06.2023

OBEC NEDEDZA
POZVÁNKA


Starosta obce Nededza Vás pozýva na štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa uskutoční dňa 12.06.2023  t. j. v pondelok o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza na 2. polrok 2023
5. Kúpne zmluvy pod miestnu komunikáciu v lokalite Pred Chríp
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nededza za rok 2022
7. Záverečný účet obce Nededza za rok 2022
8. 70. výročie vzniku futbalového oddielu Obecného športového klubu Nededza
9. Reinvestovanie neviazaných finančných prostriedkov obce v Privat banke, a.s.
10. Rozpočtové opatrenia - kompostáreň Nededza, verejné osvetlenie a NN prípojka v lokalite Stav – I. etapa
11. Základná škola Gbeľany – školský obvod
12. Rôzne
13. Uznesenia
14. Záver

V Nededzi dňa 07.06.2023        PhDr. Peter Vajda, starosta obceZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Najlepšie slovenské kasíno stránky 2023

História online hazardných hier a hazardných hier na Slovensku je všeobecne plná mnohých udalostí. Prvé známky hazardných hier sa v krajine objavili v 19. storočí. V tomto období boli konské dostihy veľmi populárne a obyvatelia boli často ochotní vsádzať na dostihy.

V tomto období organizovali preteky dostihové zväzy. V súčasnosti dostihy reguluje Turf Direktorium Für Die Slowakei, člen Medzinárodnej dostihovej federácie.

Pokiaľ ide o hazardné hry v kasínach, prvé kasína sa na Slovensku objavili začiatkom 90. rokov, po získaní nezávislosti Slovenska. Po regulácii tohto odvetvia začali mnohí prevádzkovatelia ponúkať svoje služby ľuďom.

Prvou skupinou kasín, ktorá bola otvorená v roku 1991, bola skupina Casino Slovakia. Druhá skupina vznikla v Estónsku. Mestá, v ktorých nájdete kamenné kasína na Slovensku, sú Piečany, Nitra, Bratislava, Kočice, Žilina a Trnava.

Budúcnosť online kasín na Slovensku je veľmi svetlá. Táto krajina je jedným zo základných kameňov Európy, pokiaľ ide o reguláciu tohto odvetvia, pretože ju vykonáva veľmi účinne a efektívne. Zákon je zhovievavý a všetci plnoletí hráči majú prístup do online kasín z akéhokoľvek zariadenia podľa vlastného výberu.

Podľa niektorých predpovedí bude počet mobilných kasínových hier naďalej rásť a bude ešte populárnejší a regulácia online casíno bude vo všeobecnosti ešte lepšia. Zdá sa, že mobilné kasína tu zostanú. Pozrite si náš úplný zoznam mobilných kasín Slovensko dnes.

Obec Nededza