Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Poľovnícka spoločnosť Straník - Oznámenie o vyplácaní nájomného (verejná vyhláška)

 24.05.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení vyplácania nájomného za prenájom poľovných pozemkov drobných vlastníkov PS Straník za rok 2021

Z dôvodu veľkého počtu vlastníkov poľovných pozemkov v k.ú. Nededza žijúcich v k.ú. i mimo neho, PS Straník touto formou oznamuje vyplácanie nájomného za prenájom poľovných plôch drobných vlastníkov za rok 2021 vo výške schválenej rozhodnutím OÚ Žilina, pozmekový a lesný odbor, pod č. OU-ZA-PLO, 2015/032 30.

Drobní vlastníci prenajatých poľovných pozemkov v k.ú. sa môžu prihlásiť na č.t: 0911 139 427 p. Miroslav Cesnek

Poľovnícka spoločnost Straník, Jaseňova 3217/19, 010 07 Žilina, IČO: 423 884 73

Toto oznámenie sa vyvesuje na dobu 15 dní podľa § 35. odst. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. v. znení neskorších predpisov.

Zverejnené od: 24.05.2021 (vrátane) do: 09.06.2021 (vrátane)Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza