Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Poľnohospodárske družstvo Nededza - zverejnenie

 04.01.2021

OZNAM - ZVEREJNENIE

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 26CbR/236/2015 zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácii“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO: 00 210 722 (ďalej aj len ,,PD Nededza“) a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364.
Obec Nededza týmto zverejňuje príslušné dokumenty v mieste spôsobom obvyklým.

Zverejnené od: 04.01.2020 (vrátane)Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza