Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

 22.06.2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022
Zverejnené od: 22.06.2022 (vrátane)Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza