Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023

 18.11.2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023

Zverejnené od: 18.11.2022 (vrátane)Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza