Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Oznámenie Obce Nededza k daniam pre zdaňovacie obdobie na rok 2021

 27.01.2021

Oznámenie Obce Nededza pre zdaňovacie obdobie na rok 2021 k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje a k poplatku za komunálny odpad:

Najneskôr v pondelok 1. februára 2021 musia obci Nededza odovzdať priznanie k dani z nehnuteľností všetky fyzické a právnické osoby, ktoré v roku 2020 nadobudli nehnuteľnosť napríklad kúpou, darom, rozhodnutím súdu alebo iným spôsobom. Rovnakú povinnosť ukladá zákon aj v prípade, ak došlo v minulom roku v súvislosti s nehnuteľnosťou, ktorú vlastnia, k takej zmene, ktorá má vplyv na vyrubenie dane. Napríklad ak dostali stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo sa zmenil druh ich pozemku či účel využívania stavby. Platí to aj pre tých, ktorým vlastníctvo skončilo predajom, darovaním a podobne. Tieto osoby podávajú priznanie na zánik.

Daňové priznanie k dani z psa sa podáva ak občan nadobudol nového psa  alebo naopak pes uhynul alebo bol darovaný inej osobe a pod.

Tlačivá na podanie priznania  k dani z nehnuteľností a k ostatným miestnym daniam sú sprístupnené na internetovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky:

http://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/

Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2020 nenastali. Daň na rok 2021 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

Občania, ktorí si chcú uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce sú povinní túto skutočnosť oznámiť a doklady doručiť do 01.02.2021. Po tomto termíne nebude možné požiadať o úľavu.

Daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad sa musí uhradiť až po doručení rozhodnutia, ktoré bude samotná obec doručovať až v mesiacoch apríl a máj 2021.Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza