Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene nedokončenej stavby a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - RD Mydlová

 26.05.2021

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene nedokončenej stavby  a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - RD Mydlová

Zverejnené od 26.05.2021 (vrátane) do 11.06.2021 (vrátane)

PrílohaZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza