Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

 21.03.2022

Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny - v prílohe

Zverejnené od 21.03.2022 (vrátane) do 26.03.2022 (vrátane)Zoznam článkov:

1 2 3 >
Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza