Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Oznámenie o uložení zásielky

 16.08.2021

Obec Nededza

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z-z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky (OA344176375SK) pre adresáta: Ján Trnovec.
Oznámenie o uložení zásielky k prevzatiu zásielky na pošte si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Nededzi v čase úradných hodín v lehote od 13.08.2021 do 18 kalendárnych dní.


Zverejnené: 13.08.2021 (vrátane) do 31.08.2021 (vrátane)Zoznam článkov:

1 2 3 >
Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza