Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Oznámenie o uložení zásielky

 30.04.2021

Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z-z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky (OA351380283SK) pre adresáta: Veronika Vajdová.
Oznámenie o uložení zásielky k prevzatiu zásielky na pošte si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Nededzi po predchádzajúcom telefonickom dohovore v lehote od 30.04.2021 do 10 kalendárnych dní.

Zverejnené: 30.04.2021 (vrátane)Zoznam článkov:

1
Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza