Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Terchovská dolina na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)

 18.01.2024

Verejná vyhláška – Oznámenie o strategickom dokumente
Obec  Nededza v zastúpení starostom obce PhDr. Petrom Vajdom týmto v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá obec  zverejňuje v mieste spôsobom obvyklým  nasledovné dokumenty:
Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Terchovská dolina na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)

Zverejnené od: 18.01.2024 (vrátane)

Dokument je zverejnený aj na internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/-program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-mikroregionu-terchovska-doli

Do spisu je možné nahliadnuť (robiť jeho kópie, odpisy a výpisy) a zúčastniť sa konzultácií v zmysle § 63 na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Z dokumentu je možné robiť výpisy a odpisy na vlastné náklady. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené.


V Nededzi dňa 18.01.2024Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Najlepšie slovenské kasíno stránky 2023

História online hazardných hier a hazardných hier na Slovensku je všeobecne plná mnohých udalostí. Prvé známky hazardných hier sa v krajine objavili v 19. storočí. V tomto období boli konské dostihy veľmi populárne a obyvatelia boli často ochotní vsádzať na dostihy.

V tomto období organizovali preteky dostihové zväzy. V súčasnosti dostihy reguluje Turf Direktorium Für Die Slowakei, člen Medzinárodnej dostihovej federácie.

Pokiaľ ide o hazardné hry v kasínach, prvé kasína sa na Slovensku objavili začiatkom 90. rokov, po získaní nezávislosti Slovenska. Po regulácii tohto odvetvia začali mnohí prevádzkovatelia ponúkať svoje služby ľuďom.

Prvou skupinou kasín, ktorá bola otvorená v roku 1991, bola skupina Casino Slovakia. Druhá skupina vznikla v Estónsku. Mestá, v ktorých nájdete kamenné kasína na Slovensku, sú Piečany, Nitra, Bratislava, Kočice, Žilina a Trnava.

Budúcnosť online kasín na Slovensku je veľmi svetlá. Táto krajina je jedným zo základných kameňov Európy, pokiaľ ide o reguláciu tohto odvetvia, pretože ju vykonáva veľmi účinne a efektívne. Zákon je zhovievavý a všetci plnoletí hráči majú prístup do online kasín z akéhokoľvek zariadenia podľa vlastného výberu.

Podľa niektorých predpovedí bude počet mobilných kasínových hier naďalej rásť a bude ešte populárnejší a regulácia online casíno bude vo všeobecnosti ešte lepšia. Zdá sa, že mobilné kasína tu zostanú. Pozrite si náš úplný zoznam mobilných kasín Slovensko dnes.

Obec Nededza