Oznámenie o prerušení dodávky vody

 13.12.2021

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie oznamuje svojim odberateľom, že  z dôvodu poruchy (havárie) na prívodnom potrubí verejného vodovodu pre obce Gbeľany a Nededza, bude prerušená dodávky vody, nakoľko si táto situácia vyžaduje odstávku vody. Predpokladaný čas  prerušenia dodávky vody bude 16.12.2021 (štvrtok), od 9°°- do 14°°hod.resp. do ukončenia prác.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje svojim odberateľom za pochopenie a ospravedlňuje sa za problémy spojené s poruchou na verejnom vodovode.   


 


Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza