Oznam pre bývalých zákazníkov Slovakia Energy

 05.11.2021

Alternatívny dodávateľ energií - Slovakia Energy na slovenskom trhu končí svoju činnosť. Pre odberateľov, ktorí boli zákazníkmi tejto spoločnosti, je vhodné, aby uzavreli novú zmluvu o dodávke elektriny a plynu s novým dodávateľom. Z toho dôvodu sa bude u nás v obci nachádzať pracovník Stredoslovenskej energetiky, ktorý bude pomáhať s návratom k dodávateľovi SSE. Tento zákaznícky servis sa uskutoční 9.11.2021 v Klube dôchodcov, a to v čase od 13:00 do 15:00. Občanov prosíme, aby si so sebou zobrali jednu ročnú vyúčtovaciu faktúru za elektrinu a plyn.Zoznam článkov:

1 2 3 4 >
Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza