Oznam o prerušení distribúcie elektriny

 24.08.2022

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a to
v termíne 14.09.2022 v čase od 06:30 hod do 16:30 hod.
Odberné miesta a lokality, kde bude distribúcia elektriny prerušená sa nachádzajú v prílohe.Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza