Oznam Mesta Žilina - zbierka pre obyvateľov Ukrajiny a domobranu

 15.03.2022

Mesto Žilina vyhlasuje materiálnu zbierku pre obyvateľov Ukrajiny a ukrajinskú domobranu.

Zbierka je zameraná výlučne na:
- tmavé spacie vaky
- tmavé deky
- tmavé rukavice
- tmavé čiapky

V prípade, že chcú občania dané veci poskytnúť, je potrebné priniesť ich zabalené vo vreciach na obecný úrad do štvrtku 17.03.2022 do 15:00 hod. Zoznam článkov:

1 2 3 >
Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza