Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Odčítanie vodomerov - oznam spoločnosti SEVAK

 10.12.2021

Spoločnosť  SEVAK Žilina oznamuje svojim odberateľom, že od 10.12.2021 do 15.12.2021 bude vykonávať odpočty vodomerov. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia odporúčame odbereateľom, aby stav vodomeru umiestneného v interiéri nehnuteľnosti zanechali pre zamestnancov spoločnosti SEVAK na papieri na bránke alebo inom viditeľnom mieste. Odpočet vodomeru je možné nahlásiť aj prostredníctvom Oznámenia o nevykonaní odpočtu, ktoré bude zanechané v poštovej schránke. Ďakujeme za spoluprácu!



Zoznam článkov:

1 2 3 >
Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza