Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Návrh VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy

 08.09.2021

Obec Nededza týmto zverejňuje v mieste spôsobom obvyklým nasledovné dokumenty:

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Nedededza.Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza