Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Kultúra

 16.03.2015

Príloha č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Nededza

Poplatky za prenájom športových objektov, nájom sály
a kuchynky KD, prenájom inventára

 

Nájom futbalového ihriska na športovú činnosť:


polovica ihriska bez šatne 17,00 €/hod.
polovica ihriska so šatňou 25,00 €/hod.
celá časť ihriska bez šatne 33,00 €/hod.
celá časť ihriska so šatňou 50,00 €/hod.


posedenie pri guláši (bez ihriska) 40,00 €/deň


Nájomné viacúčelového ihriska:


žiaci, študenti - bez poplatku
futbal, hokej:
domáci občania 4,00 €/hod.
cudzí občania 6,00 €/hod.
ostatné športy:
domáci občania 2,00 €/hod.
cudzí občania 6,00 €/hod.


Nájomné šatne:
za jednu šatňu 8,00€/deň
so sprchou 10,00 €/deň


Použitie inventára:


záhradný stôl
domáci občania 0,66 €/ks
cudzí občania 1,33 €/ks
záhradná lavica
domáci občania 0,33 €/ks
cudzí občania 0,66 €/ks
kotol smaltovaný
domáci občania 3,32 €/ks
cudzí občania 6,64 €/ks
návlek na stoličku vrátane mašle 3,00 €/ks
banketová sukňa na stôl 3,00 €/ks


Nájom sály + kuchynka:


svadba:
domáci občania 60,00 €
rodáci 150,00 €
cudzí občania 300,00 €
zábava
OŠK, OHZ bez poplatku
ostatní 300,00 €


spoločenské posednie
domáci občania 20,00 €
rodáci 60,00 €
cudzí občania 100,00 €
Kar – domáci občania 10,00 €


O osobitnom zreteli rozhodne starosta.


Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza