HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU NA ROK 2023 „Nededza - Obyvateľstvo“

 05.01.2023

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU  NA ROK 2023  „Nededza - Obyvateľstvo“

Mesiac

Plast

1x/mesiac

Január

25.01.2023

Február

15.02.2023

Marec

15.03.2023

Apríl

26.04.2023

Máj

24.05.2023

Jún

14.06.2023

Júl

26.07.2023

August

23.08.2023

September

27.09.2023

Október

25.10.2023

November

15.11.2023

December

27.12.2023Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza