FINANČNÁ POMOC OBYVATEĽOM OBCE S PREUKAZOM ŤZP BEZ OHĽADU NA VEK

 09.09.2022

FINANČNÁ POMOC OBYVATEĽOM OBCE S PREUKAZOM ŤZP BEZ OHĽADU NA VEK

„Aj kvapka v mori pomôže...boli by sme radi, aby ste vedeli, že v tom nie ste sami.“

OBEC POSKYTNE FINANČNÚ POMOC PRE SKUPINU ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH:

Z dôvodu zhoršenia sociálnej situácie na základe návrhu starostu obce a Uznesenia č. 376/2018-2022 schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Nededza, obec  Nededza poskytne jednorazový príspevok v sume 100 EUR pre obyvateľov s preukazom ťažko zdravotne postihnutého (ŤZP) s trvalým pobytom v obci Nededza aj vo veku od 26 rokov.

JEDNORAZOVÝ PRÍSPEVOK 100 € BUDE TEDA POSKYTNUTÝ KAĎÉMU OBČANOVI, KTORÝ:
1. sa preukáže platným preukazom ťažko zdravotne postihnutej osoby (ŤZP)
2. má trvalý pobyt v obci Nededza

Požiadať o príspevok je potrebné priamo na obecnom úrade v termíne od 19.09.2022 do 30. 11.2022.
So sebou si prineste občiansky preukaz (v prípade maloletých detí sa dostaví zákonný zástupca) a platný preukaz ŤZP.

V prípade otázok môžete kontaktovať T: 0901 704 251 (Alica Hodásová).


V Nededzi, 09.09.2022
Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza