Betlehemské svetlo

 22.12.2021

Betlehemské svetlo bude odo dňa 22.12.2021 do 24.12.2021 (vrátane) uložené v zvonici  do 17:00 hod.Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza