Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Ako navštívil svätý Mikuláš deti z Nededze

 09.12.2020

Deti z Nededze si užili netradičný traktorový Mikulášsky sprievod

 Napriek pretrvávajúcim opatreniam pripravila obec Nededza v spolupráci s Komisiou kultúry, mládeže a športu prekvapenie pre malých Nededžanov. A tak  05. decembra namiesto symbolického zasvietenia stromčeka sme naštartovali traktor, na ktorého vlečke sa viezli mikulášske balíčky pre všetky dobré detičky z našej obce. Svätý Mikuláš za doprovodu svojich verných súputníkov anjela, čerta a pomocníkov z obecného úradu postupne prechádzal všetkými ulicami v obci a pristavoval sa pri deťoch, ktoré väčšinou aj s rodičmi či starými rodičmi už netrpezlivo očakávali slávnostný sprievod. Mnohokrát si vypočul rôzne básničky či pesničky, ktoré si deti pripravili. Niektoré dokonca podarovali aj kresby, z čoho sa určite Mikuláš veľmi potešil. Tí najmenší sem-tam upustili i slzičku, čo bolo jasným dôkazom, že čerta sa treba báť! Viacerým (i dospelákom)vyčaril úsmev na tvári i samotný netypický mikulášsky povoz – traktor, vďaka ktorému sa podarilo doručiť všetky balíčky priamo k rodinným domom. Bola to veľmi milá akcia, ktorej snahou bolo najmä v tomto čase dostupným spôsobom urobiť deťom radosť. Poďakovanie za zorganizovanie a priebeh akcie patrí najmä pracovníkom obecného úradu: Mariánovi Ďugelovi, Kataríne Ďugelovej, Márii Kubíkovej, Alici Hodásovej, ako aj tým členom komisie, ktorí sa zapojili do sprievodu: Ľuboslave Ťažkej, Eve Neslušanovej, Tatiane Šeligovej, tiež mikulášskym pomocníkom Ladislavovi Rovderovi a Jozefovi Trnovcovi (Potraviny Trnovec). Veríme, že deti si tento sviatok užili a už sa určite tešia na Vianoce.Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020
Mikulas 2020

Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza