Zverejnenie – Oznámenie o strategickom dokumente “Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj”

 19.04.2024

Vec:  Zverejnenie – Oznámenie o strategickom dokumente  “Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj”

Obec Nededza  v zastúpení starostom obce PhDr. Petrom v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. O  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ako dotknutá obec informuje verejnosť o Oznámení o strategickom dokumente  “Program na zlepšenie kvality ovzušia pre zónu Žilinský kraj”  - v mieste spôsobom obvyklým, t.j. na svojej webovej stránke obce www.nededza.eu a na úradnej tabuli obce

Zverejnenie údajov:
- dátum vyvesenia/zverejnenia: 19.04.2024 (vrátane)
- dátum zvesenia: 06.05.2024 (vrátane)

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy na vlastné náklady v uvedených termínoch na Obecnom úrade v Nededzi v čase úradných hodín.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na webovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovdzusia-pre-zonu-zilinsky-kraj

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené.

V Nededzi dňa 19.04.2024, PhDr. Peter Vajda, starosta obceZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Najlepšie slovenské kasíno stránky 2023

História online hazardných hier a hazardných hier na Slovensku je všeobecne plná mnohých udalostí. Prvé známky hazardných hier sa v krajine objavili v 19. storočí. V tomto období boli konské dostihy veľmi populárne a obyvatelia boli často ochotní vsádzať na dostihy.

V tomto období organizovali preteky dostihové zväzy. V súčasnosti dostihy reguluje Turf Direktorium Für Die Slowakei, člen Medzinárodnej dostihovej federácie.

Pokiaľ ide o hazardné hry v kasínach, prvé kasína sa na Slovensku objavili začiatkom 90. rokov, po získaní nezávislosti Slovenska. Po regulácii tohto odvetvia začali mnohí prevádzkovatelia ponúkať svoje služby ľuďom.

Prvou skupinou kasín, ktorá bola otvorená v roku 1991, bola skupina Casino Slovakia. Druhá skupina vznikla v Estónsku. Mestá, v ktorých nájdete kamenné kasína na Slovensku, sú Piečany, Nitra, Bratislava, Kočice, Žilina a Trnava.

Budúcnosť online kasín na Slovensku je veľmi svetlá. Táto krajina je jedným zo základných kameňov Európy, pokiaľ ide o reguláciu tohto odvetvia, pretože ju vykonáva veľmi účinne a efektívne. Zákon je zhovievavý a všetci plnoletí hráči majú prístup do online kasín z akéhokoľvek zariadenia podľa vlastného výberu.

Podľa niektorých predpovedí bude počet mobilných kasínových hier naďalej rásť a bude ešte populárnejší a regulácia online casíno bude vo všeobecnosti ešte lepšia. Zdá sa, že mobilné kasína tu zostanú. Pozrite si náš úplný zoznam mobilných kasín Slovensko dnes.

Obec Nededza