Zmena vývozu plastov počas vianočných sviatkov

 01.12.2021

POZOR ZMENA V DECEMBROVOM TERMÍNE VÝVOZU PLASTOV

V decembri sa bude vývoz plastov realizovať dňa 29.12.2021 (zmena oproti pôvodnému termínu 22.12.2021).Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza