Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2023

 26.01.2023

Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2023
Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2022 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31.1.2023 podať priznanie k dani z nehnuteľností.


Povinnosť podať priznanie je povinný:
• daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2022 (kúpou, darovaním) a táto zmena vlastníctva je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1.1.2023
• daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2022
• daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2022
• daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2022 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.
Priznanie môžete podať:
• osobne
• poslať poštou
• cez e-schránku (musíte mať elektronický občiansky preukaz).
Daňové priznanie za psa:
Podáva daňovník za psa staršieho ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Uhynutie psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť.
Odpustenie poplatku za komunálny odpad:
Ak občan chce využiť oslobodenie/zníženie od poplatku z dôvodov napr. návštevy školy mimo bydliska, práce v zahraničí alebo výkonu zamestnania mimo územia obce, čiže ak sa v obci nezdržiava viac ako 90 dní v roku, je potrebné doručiť na Obecný úrad potrebný doklad v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2014 a 1/2015. Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. V prípade, že nie je doklad v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.
Tlačivo daňového priznania ako aj tlačivo na  zánik daňovej povinnosti si daňovníci môžu vyzdvihnúť v kancelárii Obecného úradu v Nededzi.
Bližšie informácie nájdete na:
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1
Tlačivo môžete stiahnuť tu:
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/dan_z_nehnutelnosti/17-dp-md.pdfZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Najlepšie slovenské kasíno stránky 2023

História online hazardných hier a hazardných hier na Slovensku je všeobecne plná mnohých udalostí. Prvé známky hazardných hier sa v krajine objavili v 19. storočí. V tomto období boli konské dostihy veľmi populárne a obyvatelia boli často ochotní vsádzať na dostihy.

V tomto období organizovali preteky dostihové zväzy. V súčasnosti dostihy reguluje Turf Direktorium Für Die Slowakei, člen Medzinárodnej dostihovej federácie.

Pokiaľ ide o hazardné hry v kasínach, prvé kasína sa na Slovensku objavili začiatkom 90. rokov, po získaní nezávislosti Slovenska. Po regulácii tohto odvetvia začali mnohí prevádzkovatelia ponúkať svoje služby ľuďom.

Prvou skupinou kasín, ktorá bola otvorená v roku 1991, bola skupina Casino Slovakia. Druhá skupina vznikla v Estónsku. Mestá, v ktorých nájdete kamenné kasína na Slovensku, sú Piečany, Nitra, Bratislava, Kočice, Žilina a Trnava.

Budúcnosť online kasín na Slovensku je veľmi svetlá. Táto krajina je jedným zo základných kameňov Európy, pokiaľ ide o reguláciu tohto odvetvia, pretože ju vykonáva veľmi účinne a efektívne. Zákon je zhovievavý a všetci plnoletí hráči majú prístup do online kasín z akéhokoľvek zariadenia podľa vlastného výberu.

Podľa niektorých predpovedí bude počet mobilných kasínových hier naďalej rásť a bude ešte populárnejší a regulácia online casíno bude vo všeobecnosti ešte lepšia. Zdá sa, že mobilné kasína tu zostanú. Pozrite si náš úplný zoznam mobilných kasín Slovensko dnes.

Obec Nededza