Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy

 16.11.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy:

Zverejnené: 16.11.2021 (vrátane)
Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza